Civil szervezetünk neve: Nagykanizsai Magyar-Finn Egyesület
Nagykanizsan Unkari-Suomi Seura

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Olaj utca 22/3.

Adószám: 18032444-1-20

Bankszámlaszám: 10400717-50526571-69821005 (K&H Bank)

Honlapja: http://nkfinnkor.hu

Alapító okirat kelte: 2010. május 31.

Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság: Zala Megyei Bíróság

Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 2010.06.07.

Bejegyző végzés száma: Pk.60040/2010/4.

Előzmény:
Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kör megalakulásának időpontja: 1986. január 15. (nem hivatalos szervezet)

Éves beszámolók tevékenységünkről:

A szervezet célja és feladatai

 • Finnország megismertetése különböző témájú (földrajz, tudomány, kultúra) előadások rendezésével,
 • Finn és magyar nép közötti kapcsolat építése,
 • Kapcsolatok kialakítása a finn testvérváros, Salo, Finn-Magyar Baráti Körével, - Nagykanizsa és Salo testvérvárosi kapcsolatainak segítése,
 • Személyes, baráti kapcsolatok kialakításának segítése finn emberekkel, családokkal,
 • Tájékoztatás utazási lehetőségekről és nyári nyelvi táborokról,
 • Tájékoztatás Finnországgal kapcsolatos aktuális magyarországi eseményekről,
 • Finn nyelvtanulás szervezése,
 • Ismeretszerző, művelődő közösségek támogatása.

Szervezetünk az országos Magyar-Finn Társaság tagszervezeteként működik.

Szervezetünk programjainak finanszírozása

 • A tagok által befizetett éves tagdíjból (2.400 Ft/év)
 • A tagok egyéb önként vállalt befizetéseiből
 • Minden évben pályázat útján, a Nagykanizsai Önkormányzattól elnyert pénzből fizetjük kiadásainkat.
 • Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

Programjainkról Meghívót küldünk tagjainknak, ill. a sajtó útján meghirdetjük.

Szponzorok támogatását ezúton is várjuk, mivel a hivatalos támogatás összege nagyon kevés.

Eddigi programjaink és eredményeink

1986-tól évenként 6 - 8 előadást tartottunk különböző témákban (földrajz, irodalom, gazdaság, történelem, építészet, utazás, néprajz, vallás, úti beszámolók, teaház, zene, film, színház, tudomány, kiállítások stb.) neves meghívott előadók részvételével.

Baráti Körünk aktív közreműködésével segítette megtalálni és megszervezni a testvérvárosi kapcsolat létrehozását, amely 1996. novemberében hivatalosan is megtörtént. Kapcsolatot tartunk a 80-as végétől a salo-i (Nagykanizsa testvérvárosa) Finn-Magyar Baráti Kör mindenkori vezetőivel, egymás családos meglátogatásával.

Baráti Körünk számos tagja járt, több alkalommal Finnországban és baráti kapcsolatot alakított ki. 1987-ben, 1989-ben, 1990-ben több tagunkkal részt vettünk a Magyar-Finn Baráti Körök országos találkozóin Miskolcon, Veszprémben és Szegeden.

Egy tagunk nyelvi ösztöndíjat nyert, amely keretében 3 hetes finn nyelvtanfolyamon vett részt Helsinkiben, 2000-ben. A 80-as években finn nyelvtanfolyamot szerveztünk a dr. Mező Ferenc gimnáziumban.

2001-ben a Baráti Kör titkára a Kalevala évforduló alkalmából rendezett versíró pályázaton második díjat nyert. Baráti Körünk rendszeresen részt vesz a Salo-ból érkező hivatalos testvérvárosi delegációk programjában és vendéglátásában.

Baráti Körünk titkára részt vett Nagykanizsa város hivatalos küldöttségében testvér városunk meghívására Salo-ban, valamint 3 évvel ezelőtt a Magyar - Finn Testvérvárosok konferenciáján a finnországi Kouvola-ban. Részt vettünk a Polgármesteri Hivatal 2003. március 18-án rendezett ún. “Finn EU-s nap” előkészítésében és szervezésében.

Azt kívánom Önöknek, hogy olyan igazi barátokra találjanak Suomiban, mint amilyenekre én leltem. 26 évvel ezelőtt léphettem először Finnország földjére, finn levél barátaim meghívására. Azóta 15-ször jártam északi rokonainknál és rengeteg felejthetetlen élménynek lehettem részese.

Minden alkalommal Finnország más-más táját jártam be finn barátaim segítségével. Mindenhol nagy barátsággal fogadtak és otthon éreztem magam. A finn tavak partján épült szaunák és kis faházak (mökkik) minden magyar finnbarátot nagy szeretettel várnak és örökre rabul ejtenek.

Várjuk új tagjaink jelentkezését és szponzorok támogatását munkánk és tevékenységünk folytatásához és magasabb minőségi szintre emeléséhez, amelynek sikeréhez az Önök ötletei és aktív részvétele is hozzájárulhat.

Baráti üdvözlettel,

Tervetuloa meilla, (Szívesen várunk)

Vincze József elnök